Chào Mừng Bạn Đến Với Gunny Lậu

EVENT NHẬN 2000 TÍCH LŨY MÕI NGÀY

+ Tham gia hoàn thành 100 phó bản bất kì
+ Tham gia hoàn thành 100 trận chiến đấu. Điểm sát thương phải lớn hơn 10k
(Thời gian từ 0h đến 24h cùng ngày)
+ + Phát thưởng sẽ tự động lúc 0h, Reset lại về 0 ++
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN
STT NickName Chiến đấu Phó bản Tích lũy
1
meoxeogau0 trận183 trận win0 tích lũy
2
bimax28030 trận121 trận win0 tích lũy
3
vocalo290 trận121 trận win0 tích lũy
4
tieumy12a20 trận121 trận win0 tích lũy
5
jessicar202b20 trận121 trận win0 tích lũy
6
cayphuban0 trận7 trận win0 tích lũy
7
acccongai0 trận7 trận win0 tích lũy
8
1naichuoi90 trận1 trận win0 tích lũy
9
7899874566540 trận1 trận win0 tích lũy
10
ㄒ卄á丨0 trận93 trận win0 tích lũy
11
ㄒ卄á丨20 trận92 trận win0 tích lũy
12
vuila0090 trận198 trận win0 tích lũy
13
vuithoi020 trận197 trận win0 tích lũy
14
dangcappro0 trận43 trận win0 tích lũy
15
dangcapvip0 trận43 trận win0 tích lũy
16
dangcappr00 trận42 trận win0 tích lũy
17
*uvjpro0 trận42 trận win0 tích lũy
18
motnguoi10 trận130 trận win0 tích lũy
19
034270486810 trận130 trận win0 tích lũy
20
chilacaiten0 trận130 trận win0 tích lũy
21
Chilacaiten10 trận130 trận win0 tích lũy


STT NickName Chiến đấu Phó bản Tích lũy